دانلود کتاب های رایگان فارسی - صفحه 20 از 321 - دانلود رایگان بهترین کتابهای نایاب pdf

دانلود کتاب پورپیرار و کعبه زرتشت۲ اثر ناصر پورپیرار

 • نویسنده : ناصر پورپیرار
 • 2 سال پیش
 • 396 بازديد

استفاده از تمامی عوامل جهت دروغ پردازی بی همتا و استادنداپورپیرار عکسهای بعد از حفاری که زاویه جنوب شرقی دیواره حالت پلکانی دارد را به عنوان علامتی در نظر میگیرد که اشمیت بعدا آن را حذف میکند. طبیعی است در ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب تاریخ ماقبل ماد اثر امیرحسین خنجی

 • نویسنده : امیرحسین خنجی
 • 2 سال پیش
 • 542 بازديد

منظور از «ما قبل ماد» سده هشتم پیش از مسیح به آن سو است. به خاطر آنکه کاوشهای باستان شناسی چندانی در فلات ایران صورت نگرفته است اطلاعات ما درباره تاریخ ایران و جوامع ایرانی (آریایی) درون فلات ایران در ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب هوخشتره بنیانگذار شاهنشاهی ایران اثر امیرحسین خنجی

 • نویسنده : امیرحسین خنجی
 • 2 سال پیش
 • 638 بازديد

خشتریته که بسیار پیر شده بود در سال ۶۲۵ پم درگذشت، و پس از او پسرش به سلطنت رسیده لقب هوخشتر را بر خود نهاد. هوخشتر به معنای «خسرو نیک سیرت» است. این صفت خبر از آن می دهد که ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب ایران باستان در آئینه مورخان ارمنی

 • 2 سال پیش
 • 525 بازديد

در تمامی طول تاریخ ساسانیان ارمنستان با این امپراتوری دارای تاریخ مرتبط و مشترک بود. در آغاز ارمنستان خراجگزار ایران بود و پس از چندی ضمیمه خاک ایران شد اما در تمام طول تاریخ صحنه منازعات دو امپراتوری ایران و روم ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب درباره یادداشتهای گات ها اثر استاد ابراهیم پور داوود

 • نویسنده : استاد ابراهیم پور داوود
 • 2 سال پیش
 • 670 بازديد

پس از سر آوردن سالیان بلند در سر آیین ایران باستان، بر آن شدم که اوستا را بزبان کنونی ایران در آورم تا همگان از دین کهنسال نیاکان و فرهنک ایران زمین برخوردار شوند. در سی و دو سال پیش ازین ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب روابط شاهنشاهی هخامنشی ایران با یونان اثر اصغر منتظرالقائم

 • نویسنده : اصغر منتظرالقائم
 • 2 سال پیش
 • 480 بازديد

حکومت هخامنشیان که از ۵۹۹ قم تا ۳۳۰ ق.م به درازا کشید در اوج شکوه و عظمت و قدرت بر قسمتی از دنیای متمدن آن روز از سیحون تا دریای اژه و از هند تا آفریقای متمدن فرمانروائی نمودند. آنان تمدنی ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب پورپیرار و کعبه زرتشت۱ اثر ناصر پورپیرار

 • نویسنده : ناصر پورپیرار
 • 2 سال پیش
 • 388 بازديد

ساسانی و بر سه وجه شرقی، جنوبی و غربی و کتیبه ای از کرتیر موبد پرنفوذ ساسانی بر دیواره شرقی بنای مکعبی شکل نقش رستم شد. این پوششهای خشتی و آجری که در تصویر مورد نظر پورپیرار مشاهده می کنید ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب پورپیرار و کعبه زرتشت۳ اثر ناصر پورپیرار

 • نویسنده : ناصر پورپیرار
 • 2 سال پیش
 • 441 بازديد

از همان کتاب اشمیت قسمتی از عکس کتیبه شاپور را انتخاب کرده ام که آسیبهای وارده را می بینید. چیزی برای پنهان کردن وجود ندارد. هم تصویر کتیبه در میانه حفاری ها ارائه می شود، هم موقعیت آنها،هم میزان آسیبهای ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب هلنی ها در ایران – بخش اول اثر امیر حسین خنجی

 • نویسنده : امیرحسین خنجی
 • 2 سال پیش
 • 528 بازديد

یلیپ دوم پادشاه مقدونیه تا سال ۳۳۶ پ م که داریوش سوم به سلطنت رسید سراسر شبه جزیره بالکان را به تسخیر در آورد و نخستین سلطنت مقتدر را در تاریخ اروپا تشکیل داد. اسکندر پسر فیلیپ که نمیخواست بنشیند ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب هلنی ها در ایران – بخش سوم اثر امیر حسین خنجی

 • نویسنده : امیر حسین خنجی
 • 2 سال پیش
 • 449 بازديد

اقدامات داریوش سوم از همدان برای آنکه مدعیان سلطنت و دشمنان خویش را متوجه خطر جدی مقدونی ها سازد و وحدت را به کشور برگرداند به نتیجه نرسید، و او نتوانست نیروی کافی را برای مقابله با دشمن فراهم آورد. ...

ادامه مطلب