دانلود کتاب های رایگان فارسی - صفحه 20 از 316 - دانلود رایگان بهترین کتابهای نایاب pdf

دانلود کتاب وضع مالی شاهنشاهی پارت اثر خانم ملک زاده بیاتی

 • نویسنده : خانم ملک زاده بیاتی
 • 3 هفته پیش
 • 44 بازديد

از سازمان اقتصادی و مالی پارتیان اطلاعات کافی و کاملی آن چنان که لازمه پنج قرن دوران شاهنشاهی این سلسله می باشد در دست نیست و مورخان به اختصار در این مورد مطالبی اظهار داشته اند اما آثار اسناد مکشوفه ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب روش های درمان پزشکان زرتشتیان اثر دکتر اردشیر خدادادیان

 • نویسنده : دکتر اردشیر خدادادیان
 • 3 هفته پیش
 • 68 بازديد

یکی از آموزگاران دانش پزشکی که به عنوان معلم معجزه گر و دهقان و نیز به عنوان پیغمبر معروف است و به نظر استاد فقید پروفسور هنریک ساموئل نیبرگ حضرت آشوزرتشت می باشد البته تا آنجا ککه در میان این ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب پوشاک زنان در دوره ساسانی اثر برنالد گلدمن

 • نویسنده : برنالد گلدمن
 • 3 هفته پیش
 • 51 بازديد

بر روی یک باند کمر پوشیده شده و در بالای ساتها و بچهای پا پابندی آستین لباس این زن به صورت بلند و گشاد است، لباس بلند زنانه او په واقع شده که به صورت چینهای کشیده شده است ولیه ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب خداینامه اثر دکتر محمد جواد مشکور

 • نویسنده : دکتر محمد جواد مشکور
 • 3 هفته پیش
 • 53 بازديد

غیر از کتابها و رسالات پهلوی، که شمار آنها در حدود صد و چهل کتاب و رساله میشود، و غالبا مربوط به قرن سوم هجری است ، و یا تجدید تحریر ادبیات پیشین پهلوی است، کتابها و رسالاتی نیز به ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب چهره زن ایرانی در ایران باستان اثر دکتر کورش آریا منش

 • نویسنده : دکتر کورش آریا منش
 • 3 هفته پیش
 • 71 بازديد

از دکتر کورش آریا منش (استاد دانشگاه تهران) تاریخ ایران زمین گواه بر آن است که هماره بیگانگان از چند سو به این سرزمین تاخت و تاز کرده و آبادانیها را به ویرانی کشانده و ماندمانهای دانشی و بینشی کشور ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب نبرد سارد اثر علی شایان

 • نویسنده : علی شایان
 • 3 هفته پیش
 • 45 بازديد

سقوط امپراتوری قدرتمند ماد و سربرآوردن یک دولت توبا ولی بسیار مقتدر به نام دولت بارس ” برای کرزوس ، پادشاه لیدی - همسایه می باختری ایران ، سخت نگران کننده و باورنکردنی بود. گذشته از آنکه امپراتور خودکامه ی ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب پزشکی و دامپزشکی در دوران اساطیری ایران اثر استاد حسن تاجبخش

 • نویسنده : استاد حسن تاجبخش
 • 3 هفته پیش
 • 41 بازديد

اساطیر که مفرد آن اسطوره است، متضمن داستانهای خرافی یا نیمه خرافی در مورد خدایان و قوای فوق طبیعی است. داستانهای پهلوانان ملل قدیم (Mythology) نیز نوعی اساطیر است. این داستانها به صورت روایتهای شفاهی از نسلی به نسلی انتقال ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب اطلس تاریخ ایران

 • 3 هفته پیش
 • 63 بازديد

به استناد دست افزارهای سنگی ساده ای که از انسان در مناطق شرقی و جنوب شرقی قاره آفریقا به دست آمده است، از پیدایش انسان بر روی این کره خاکی حدود چهار میلیون سال می گذرد. این دوره را انسان ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب واژه شناسی نامهای خاص ایرانی اثر دکتر عنایت الله رضا

 • نویسنده : دکتر عنایت الله رضا
 • 3 هفته پیش
 • 47 بازديد

بسیاری از نامهای کسان در ایران باستان، نه تنها از نوشته های پارسی باستان، بلکه از نوشته های بابلی، عیلامی، یونانی، آرامی، عبری باستان و قبطی به ما رسیده است. بیشتر این نامها از راه مراجعه به زبانهای ایرانی روشن ...

ادامه مطلب