دانلود کتاب های رایگان فارسی - صفحه 2 از 119 - دانلود رایگان بهترین کتابهای نایاب pdf

دانلود کتاب دیوان سید شرف الدین بوعلی قلندر اثر میر طاهر

 • نویسنده : میر طاهر
 • 23 ساعت پیش
 • 5 بازديد

ازمحبت چون خودی محکم شود قوتش فرمانده عالم شود پیر گردون کز کواکب نقش بست غنچه ها از شاخسار او شکست پنجه او پنجه حق می شود ماه از ماه از انگشت او شق می شود در خصومات جهان گرد حکم تابع فرمان ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب دیوان عبداللله شهاب ترشیزی هروی اثر همایون باختریانی

 • نویسنده : همایون باختریانی
 • 24 ساعت پیش
 • 6 بازديد

عبدالله شهاب ترشیزی یکی از شعرای بلند دست خطه ترشیز است که در وقت زندگانی شاعر از توابع هرات بود. در هنگام حیات شاعر والی هرات شهزاده محمود پسر تیمور شاه درانی بود. پدر شاعر نیز در خدمت احمد شاه ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب دیوان مجمر اصفهانی اثر محمد محیط طباطبایی

 • نویسنده : محمد محیط طباطبایی
 • 24 ساعت پیش
 • 5 بازديد

بر سر راه کاشان و یزد که از کنار جنوب غربی کویر و زاد و بوم مجمر مر کزی میگذرد ، شهر کو چاک زواره قرار دارد که در کتابهای مسالک و ممالک و انساب قدیم آن را ازواره نوشته اند ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب فرهنگ مردم اثر سید علی میرنیا

 • نویسنده : سید علی میرنیا
 • 24 ساعت پیش
 • 6 بازديد

برای شناخت مردم، هر قوم و قبیله ای و ایل وطایفه ای، باید فرهنگ عامه یا فولکلورا محلی آنها را مورد بررسی قرار داد. مطالعه آداب و سنت ها و آیین جشن های مذهبی و ملی، عقاید وعادات، قضاها و افسانه ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب فردوسی نامه جلد سوم اثر سید ابوالقاسم انجوی شیرازی

 • نویسنده : سید ابوالقاسم انجوی شیرازی
 • 24 ساعت پیش
 • 5 بازديد

در منابع و مأخذ ادب مکتوب پارسی، سیر زندگی حکیم فردوسی و رنجهانی که این مرد بزرگ در رسیدن به هدف عالی خود تحمل کرده است و همچنین کیفیت فراهم شدن خداینامکها و روایات پراکنده مربوط به آن حماسه ملی، ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب فردوسی نامه جلد دوم اثر سید ابوالقاسم انجوی شیرازی

 • نویسنده : سید ابوالقاسم انجوی شیرازی
 • 24 ساعت پیش
 • 3 بازديد

دور شدند شتر مخصوص حمل وسایل آشپز خانه اردو- که در هر مأموریت جنگی پیشرو سپاه اسفندیار بود به غفلت از حرکت باز ماند و تلاش مأموران برای راه انداختن شتر به جایی نرسید و این شتر دیوان مخصوص و ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب فردوسی نامه جلد اول اثر سید ابوالقاسم انجوی شیرازی

 • نویسنده : سید ابوالقاسم انجوی شیرازی
 • 24 ساعت پیش
 • 3 بازديد

مردم و فردوسی مجموعه ایست از قصه های عامیانه ای که در رابطه با سراینده شاهنامه و سر و کار داشتن با اثر معجزه آسای حکیم طوس ساخته و پرداخته شده و سینه به سینه به ما رسیده است . موارد ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب سبک شعر در عصر قاجاریه اثر بانو نصرت تجربه کار

 • نویسنده : بانو نصرت تجربه کار
 • 1 روز پیش
 • 3 بازديد

سبک شعر در عصر قاجاریه موضوع پایان نامه نگارنده است و استادان بزرگوار توجه دارند که این مبحث تاچه حد دقیق و دامنه دار است. اکنون هشت سال است در این زمینه اهتمام میورزد و کمتر روزی گذشته که مطلبی ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب دیالکتیک نمودهای ملی در تاریخ ادبیات فارسی اثر منوچهر هنرمند

 • نویسنده : منوچهر هنرمند
 • 1 روز پیش
 • 3 بازديد

کسانیکه کتاب اول و دوم خدمتگزار خود را بدقت مطالعه فرموده و شفاها و کتبا بنده را رهین منت قرار داده اند مشوقم شدند که سومین کتاب خود را در تکمیل فلسفه پهلویسم و خدمات ملی، هر چه زودتر بچاپ ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب غزلیات علینقی کمره ای اثر سید ابوالقاسم سری

 • نویسنده : سید ابوالقاسم سری
 • 2 روز پیش
 • 8 بازديد

گویندگان نامدار دوره صفوی رابیک اعتبار - میتوان به دو گروه مشخص تقسیم کرد دسته اول بنیانگذاران سبک اصفهانی و گروه دوم کسانی که این شیوه را به اوج و اعتلای خود رسانده اند . با مقایسه کار این دو گروه ...

ادامه مطلب