دانلود کتاب های رایگان فارسی - صفحه 147 از 311 - دانلود رایگان بهترین کتابهای نایاب pdf

دانلود کتاب زبان شعر در نثر صوفیه اثر دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی

 • نویسنده : دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
 • 7 ماه پیش
 • 200 بازديد

این کتاب سرگذشت شگفت آوری دارد. بخش اعظم فصول آن را در سالهای ۱۹۷۰-۱۹۷۸ در دانشگاه پرینستون نوشتم و در اواخر سال ۱۳۵۹ که به ایران آمدم به چاپخانه رفت. حتی در صفحه آخر یکی دو تا از مجموعه های ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب درویش ستیهنده از میراث عرفانی شیخ جام اثر دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی

 • نویسنده : دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
 • 7 ماه پیش
 • 172 بازديد

با شیخ جام، به ویژه در عصر ما، در دو سوی افراط و تفریط، برخورد شده است. آنها که نگاو شنتی و نگاو مؤمنانه و مخلصانه و حتی خانوادگی دارند و از روی سرسپردگی به او و «کرامات او و ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب چشیدن طعم وقت از میراث عرفانی اثر ابوسعید ابوالخیر

 • نویسنده : ابوسعید ابوالخیر
 • 7 ماه پیش
 • 174 بازديد

کتاب حاضر نه «حالات و سخنان ابوسعید» است و نه «اسرار التوحید»؛ کتاب دیگری است که می توان آن را روایتی کهن و نویافته از «مقامات ابوسعید ابوالخیر» به شمار آورد؛ کتابی که تصور همگان تا کنون بر آن بود ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب افسانه های یونان و روم اثر گریس کوپفر

 • نویسنده : گریس کوپفر
 • 7 ماه پیش
 • 159 بازديد

همه پسران و دختران کمابیش داستانهای پریان را دوست میدارند . آمادگی خیال بینی که در سرشت آنان است داستان را می پذیرد . خواندن را که وسیله یاد گرفتن است زمانی میتوان مؤثر ساخت که دلپذیر باشد. در آموزش ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب مناجات و نصایح اثر خواجه عبدالله انصاری

 • نویسنده : خواجه عبدالله انصاری
 • 7 ماه پیش
 • 161 بازديد

تماشای جهان کن در سفرها ای درویش بدانکه دنیا سرای ترک است و آدمی برای مرگ، چاهیست تاریک و راهیست باریک، وای بر آن کس که بار مظالم بر پشت و چراغ ایمان را کشت، ای عزیز جهدکن تا مردی ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب عرفان و منطق اثر برتراند راسل

 • نویسنده : برتراند راسل
 • 7 ماه پیش
 • 170 بازديد

من نمی توانم مدعی بشوم که میدانم چگونه باید نوشت، یا اینکه یک منقد خوب چه پندی باید به من بدهد که نوشتنم پیشرفت کند. حد اعلای کاری که از دستم بر می آید این است که چیزهایی درباره تلاشهای ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب قصه های ایرانی جلد اول اثر سید ابوالقاسم انجوی شیرازی

 • نویسنده : سید ابوالقاسم انجوی شیرازی
 • 7 ماه پیش
 • 173 بازديد

آدمی قصه را دوست دارد. با قمه زیسته و میزید و خواهد زیست. قصه مانند خواب دیدن است، با زندگی پیوستگی و شباهت دارد اما خود زندگی نیست، تلخیها و ناملایمات آنرا هم ندارد. قصه را جاذبه ایست که در ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب زندگانی سیاسی امیر علیشیر نوایی اثر بارتولد

 • نویسنده : بارتولد
 • 7 ماه پیش
 • 117 بازديد

هر وقت بخواهیم تاریخ و فرهنگی کشور خود و اراضی مجاور آنرا در کتب دانشمندان ارو پا یی و روسی مطالعه کنیم ، بار تولد با داشتن آثار گرانبها یقینا در ردیف اول قرار می گیرد . ویلمهم معروف به ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب رئالیسم و ضد رئالیسم در ادبیات اثر دکتر میترا

 • نویسنده : دکتر میترا
 • 7 ماه پیش
 • 100 بازديد

بطور کلی، روشی که در تدوین این کتاب بکار رفته مبتنی بر اصلی است که کمتر منتقدی آنرا ندیده تواند گرفت و افکار و وجدانیات آدمی زائیده محیط و شرایط اجتماعی است که شخص در آن زندگی میکند. نتیجه منطقی ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب لب لباب مثنوی اثر مولانا ملا حسین واعظ کاشفی

 • نویسنده : مولانا ملا حسین واعظ کاشفی
 • 7 ماه پیش
 • 176 بازديد

روزی پدری که از بلخ می گر تخت در راه بدیدار پیری شست ساله در شادیاخ نیشابور رفت . کودکی خرد سال در ین سفر با پدر همراه بود . فرید الدین محمد بن ابراهیم عطار نیشابوری پیر شست ساله ...

ادامه مطلب