دانلود کتاب های رایگان فارسی - صفحه 135 از 316 - دانلود رایگان بهترین کتابهای نایاب pdf

دانلود کتاب سبک شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسی جلد سوم اثر محمدتقی بهار

 • نویسنده : محمدتقی بهار
 • 7 ماه پیش
 • 116 بازديد

مملکت خراسان تاعراق طوری خراب وقتل عام شد که این عبارت عجیب دادهای شگفت انگیز جوینی را که خود شاهد آن خرابیهاوشارع آن تیره بختیهابوده است بازحمت میتوان تصور کرد. آنجا که میگوید: چنگیز چون بخارا و سمرقند بگرفت از کشش ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب سبک شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسی جلد دوم اثر محمدتقی بهار

 • نویسنده : محمدتقی بهار
 • 7 ماه پیش
 • 117 بازديد

بدانکه زبان شیرین پارسی که امروز بدان سخن میگوئیم یکی از چندلهجه یاشاخه قدیمی است که در ایران زمین از بین النهرین و کنار اروند رود ( دجله ) تاکاشغر ومرز تبت و پنجاب و هند و قفقاز بدان سخن ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب سبک شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسی جلد اول اثر محمدتقی بهار

 • نویسنده : محمدتقی بهار
 • 7 ماه پیش
 • 102 بازديد

هرچه ابادی و پیشرفت زیاد شود ، کتاب و کتاب خوان زیادتر میشود ، و هر چه کتاب خوان زیاد شود نویسنده و مؤلف ومصنف زیاد می شود ، و از مجموع این پیشرفتها علوم ترقی میکند ، و هر ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب رباعیات اثر مهستی گنجوی

 • نویسنده : مهستی گنجوی
 • 7 ماه پیش
 • 136 بازديد

آذربایجان سرزمین کهنسالان است. در این سرزمین عنده کسانیکه سنشان از صد گذشته کم نیست. ولی این خاک فرزندانی نیز نظیر مهستی گنجوی دارد که سنش از نهصد سال تجاوز کرده ست عمر مهستی در آثار ادبی ورباعیات همیشه جوانش ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب هزار سال نثر پارسی جلد دوم اثر کریم کشاورز

 • نویسنده : کریم کشاورز
 • 7 ماه پیش
 • 121 بازديد

علی بن احمد الکاتب - مؤیدا لدو له منتخب الدین بدیع اتا بک الجوینی - منشی و رئیس دیوان رسائل سلطان سنجر سلجوقی بود. و برخی از نامه ها و احکامی را که در دوران سنجر بنام رجال زمان صادر ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب هزار سال نثر پارسی جلد اول اثر کریم کشاورز

 • نویسنده : کریم کشاورز
 • 7 ماه پیش
 • 151 بازديد

گروه زبانهای هند و اروپایی بیش از دیگر گروهها مورد پژوهش قرارگرفته است. زبانهائی که جزو این گروه شمرده میشوند عبارتند از زبانهای کنونی هندی (با هند و آریائی، یعنی، هندی مطلق، اردو، پنجابی ، بنگالی، آسامی، گجراتی، هارا تهی، ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب بهارستان مولانا اثر عبدالرحمان جامی

 • نویسنده : عبدالرحمان جامی
 • 7 ماه پیش
 • 170 بازديد

جریان تازه مهمی که از قرن هفتم در نثر مصنوع فارسی پدید آمد و بعد از آن کم و بیش تا عهد قائم مقام فراهانی ادامه یافت، نگارش گلستان است به دست مشرف الدین بن مصلح سعدی شیرازی (متوفی به ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب ظفرنامه اثر ابن سینا

 • نویسنده : ابن سینا
 • 7 ماه پیش
 • 173 بازديد

در هیچ یک از مدرکهای فارسی و عربی پیش از ایلغار مغول تا آنجا که راقم این سطور اطلاع دارد ذکری از ظفر نامه و تعلق آن به بزرگمهر نیست و در مقدمه نسخدهای ظفر نامه نیز در باره صاحب ...

ادامه مطلب