دانلود کتاب انسان خود را می سازد اثر گوردن چایلد

  • 2 سال پیش
  • 1554 بازديد

در قرن گذشته «پیشرفت» به عنوان یک واقعیت پذیرفته شده بود. در آن زمان تجارت گسترش می یافت، قدرت تولید صنعت، افزون و ثروت انباشته ...