دانلود کتاب کوروش نامه اثر گزنفون

  • 2 ماه پیش
  • 67 بازديد

کزنوفون در دهکده کوچکی به نام ارخیوس «۱» به دنیا آمد. در تاریخ صحیح تولدش بین مورخان اختلاف است و به طور تقریب در سال ...