دانلود کتاب کتیبه سارگون دوم در تنگی ور اثر گرنت فریم

  • 6 ماه پیش
  • 103 بازديد

چشمه های دائمی و پرآب دره از کنار این محل شروع می شوند و به طرف بالاتر ادامه می یابند. جریان آب از طرف جنوب شرقی، ...