دانلود کتاب کتیبه سارگون دوم در تنگی ور اثر گرنت فریم

  • 2 ماه پیش
  • 71 بازديد

چشمه های دائمی و پرآب دره از کنار این محل شروع می شوند و به طرف بالاتر ادامه می یابند. جریان آب از طرف جنوب شرقی، ...