دانلود کتاب سیری در افکار علمی و فلسفی حکیم عمر خیام نیشابوری اثر جعفر آقایانی چاووشی

  • 3 سال پیش
  • 835 بازديد

ابوالفتح عمر بن ابراهیم خیام از علما و حکمانی است که زندگی و افکارش در هاله ای از ابهام وسوء تعب و پنهان مانده است. تا ...