دانلود کتاب سرزمین و رجال ترکستان اثر عبدالله کارگر

  • 5 ماه پیش
  • 79 بازديد

آقای عبدالله کارگر پس از آغاز و تداوم بحران و تشدید درگیری ها و نا امنی های داخلی در کشور در دهه هفتاد خورشیدی وقتی ...