دانلود کتاب زندگی در دنیای متن اثر پل ریکور

  • 11 ماه پیش
  • 264 بازديد

کتابی که در دست دارید برگزیده ای است از گفتگوهای پل ریکور، که همراه شده با بحث مهمی که او در سال ۱۹۸۲ با هانس ...