دانلود کتاب کفرنامه کارو

  • 3 سال پیش
  • 34833 بازديد

به دستور دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، لینک دانلود این کتاب حذف گردید. کاراپت دِردِریان با نام ادبی کارو در ۱۶ آبان ۱۳۰۶در همدان متولد ...