دانلود کتاب مانیفست حزب کمونیست اثر کارل مارکس

  • 3 ماه پیش
  • 71 بازديد

نخستین چاپ روسی «مانیفست حزب کمونیست» که باکونین (۶) آن را ترجمه کرده بود، در آغاز سال های شصت انتشار یافت و چاپ آن در ...