دانلود کتاب ایستادگی در برابر نولیبرالیسم اثر پییر بوردیو

  • 2 سال پیش
  • 496 بازديد

پییر بوردیو زاده ی ۱۹۳۰، در یکی از روستاهای کوهستانی پیرنه، جنوب غربی فرانسه، که پدرش در آنجا کفاشی داشت و سپس پستچی بود، بزرگ شد. ...