دانلود کتاب جهان تا سال ۲۰۲۵ اثر پل کندی

  • 3 سال پیش
  • 855 بازديد

دویست سال پیش، هنگامی که قرن هجدهم به پایان خود نزدیک می شد، ناظران روندهای اجتماعی و سیاسی در اروپا عمیقا نگران بودند. یک مرج ...