دانلود کتاب گذار از عهد باستان به فئودالیسم اثر پری آندرسون

  • 3 سال پیش
  • 1128 بازديد

ظهور سلطنت های استبدادی در اروپا از بسیاری جهات زایش عصر تاریخی مدرن را رقم زد. کتاب حاضر گذار از عهد باستان به فئودالیسم (۱۹۷۴)، ...