دانلود کتاب ورونیکا تصمیم میگیرد بمیرد اثر پائلو کوئلیو

  • 3 سال پیش
  • 984 بازديد

یازدهم نوامبر سال ۱۹۹۷، ورونیکا به این نتیجه رسید که - سرانجام! - زمان آن رسیده تا خودش را بکند. با دقت اتاق اجاره ای ...