دانلود کتاب گفتاری پیرامون مذهب زرتشت اثر ویلیامز جکسون

  • 6 ماه پیش
  • 96 بازديد

نامهای گوناگونی برای مذهب باستانی ایران به کار رفته است . تعبیر مزدیسنا، از نام خدای بزرگ که در اوستا دیده می شود، گرفته شده ...