دانلود کتاب تجارب السلف اثر هندوشاه نخجوانی

  • 2 ماه پیش
  • 41 بازديد

کتاب تجارب الاب جنانکه گفتیم اصلا نرجمه ماشدی است . بنام اتابک صره الدین احمد بن یوسف شاه (۱۹۰-۷۳۰) از اتابکان لر بزرگ، از کتاب ...