دانلود کتاب هرگز رهایم مکن اثر کازوئو ایشی گورو

  • 1 سال پیش
  • 596 بازديد

اسمم کتی اچ است. سی و یک سال دارم و بیش از یازده سال است که پرستارم. میدانم، یک عمر است؛ اما راستش می خواهند ...