دانلود کتاب شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان اثر ن. پیگولوسکایا

  • 1 سال پیش
  • 893 بازديد

کتابی که این از نظر خواننده می گذرد از برجسته ترین آثاری است که توسط محققان ایرانشناس شوروی تاکنون پیرامون وضع شهرهای غرب ایران بویژه ...