دانلود کتاب گفتگو با تاریخ اثر نورالدین کیانوری

  • 10 ماه پیش
  • 217 بازديد

آدمی در «حال» می زید و چشم به «آینده» دارد. تاریخ به «گذشته» می نگرد. اما انسان و جوامع انسانی را از تاریخ گریزی نیست ...