دانلود کتاب روشنایی نامه اثر ناصرخسرو علوی قبادیانی

  • 1 سال پیش
  • 480 بازديد

بنام آنکه دارای جهانست خرد ز ادراک او حیران بمانده بهر وصف که گویم زان فزونست بسی گفتند و میگویند ازین حال هزاران سال اگر ...