دانلود کتاب داستان کنیز ملکه مصر اثر میکل پیرامو

  • 5 ماه پیش
  • 192 بازديد

نام من شر میون است و پدر و مادرم برده بودند و به همین جهت خود نیز کنیز شدم. والدین من در کاخ سلطنتی خدمت ...