دانلود کتاب داستان کنیز ملکه مصر اثر میکل پیرامو

  • 12 ماه پیش
  • 582 بازديد

نام من شر میون است و پدر و مادرم برده بودند و به همین جهت خود نیز کنیز شدم. والدین من در کاخ سلطنتی خدمت ...