دانلود کتاب مثنوی پیر و جوان اثر میرزا نصیر الدین اصفهانی

  • 2 ماه پیش
  • 68 بازديد

شرح احوال میرزا نصیر الدین مجمد را بسیاری از اهل تذکره نگاشته اند چون آذر در آتشکده و مرحوم هدایت در مجمع الفصحا و نواب ...