دانلود کتاب مرگ سقراط اثر منظوم لامارتین

  • 7 ماه پیش
  • 109 بازديد

منظومه «مرگ سقراطها یکی از آثار مهم لامارتین شاعر بزرگ فرانسه است . در این منظومه شاعر زبر دست آن کیفیات مر ہی سقراط حکیم ...