دانلود کتاب گناه گرشاسب اثر معصومه باقری حسن کیاده

  • 6 ماه پیش
  • 95 بازديد

همزمان با دین آوری زرتشت، ایزدان ایرانی به نوعی با اسطوره زدایی روبه رو شدند و تغییر ماهیت دادند، اساطیر دگرگون شد و شکل اولیه ...