دانلود کتاب جنگ ترکیه و یونان اثر محمد نخجوان

  • 5 ماه پیش
  • 76 بازديد

ترکیه تنها کشوریست که علی رغم شکست پایان جنگ جهانگیر ۱۹۱۹-۱۹۱۸ که باو و متحدینش واردشد، و نیز با وجود خستگی و فرسودکی که در ...