دانلود کتاب مرزبان نامه اثر محمد بن عبدالوهاب قزوینی

  • 4 ماه پیش
  • 77 بازديد

مرزبان نامه چنانکه ملاحظه میشود کتابی است مشتمل بر حکایات و تمثیلات و انسانهای حکمت آمیز که بطرز و اسلوب کلیله و دمنه از . السنه ...