دانلود کتاب جنگ به روایت فرمانده اثر محسن رضایی

  • 1 سال پیش
  • 896 بازديد

تاریخ دفاع مقدس را می توان با روش های گوناگونی مانند روش فرمانده محوره مکتب محور، رویکرد محور و موضوع محور مورد مطالعه و پژوهش ...