دانلود کتاب درآمدی بر تاریخ فلسفه اثر مایکل استنفورد

  • 1 سال پیش
  • 341 بازديد

تا زمانی که ناشران، با دلایلی مناسب و معتبر، مرا متقاعد کردند تا چنین عنوانی برای کتاب برگزینم، میخواستم عنوان «گفت وگوی پایدار» یا «بحث ...