دانلود کتاب دوره ی مختصر تاریخ فرهنگ ایران اثر عیسی صدیق

  • 3 ماه پیش
  • 65 بازديد

کورش در ۵۵۹ قبل از میلاد جانشین پدر شد و در ۵۰د بر مملکت ماد تسلط بافت و همدان را پایتخت تابستانی و شوش را ...