دانلود کتاب مرض قند اثر عزیز نسین

  • 2 سال پیش
  • 1021 بازديد

طنز یکنوع وسیله وارستگی و نگریستن بوجی و بیهودگی از زاویه و دید مخصوص است. بهمین جهت که امروز طنز جزئی از زندگی انسان متمدن ...