دانلود کتاب بسط تجربه نبوی از عبدالکریم سروش

  • 1 سال پیش
  • 1156 بازديد

کتاب بسط تجربه‌ی نبوی نوشته‌ی آقای دکتر عبدالکریم سروش مشتمل بر مباحثی در حوزه‌ی دین‌شناسی است. ذاتی و عرضی در ادیان، ‌دین اقلی و اکثری، خاتمیت، ...