دانلود کتاب قطرات در شرح نصاب اثر عبدالله بن محمدحسن خوراسگانی

  • 2 سال پیش
  • 415 بازديد

قوله بسم الله الرحمن الرحیم ابتداء کرد باسم خدا بجهه النداء بکلام الله تعالی چون ابتدا کرد خداوند کتاب خود را بسم الله الرحمن الرحیم ...