دانلود رمان سووشون اثر سیمین دانشور

  • 5 ماه پیش
  • 244 بازديد

آن روز ،روز عقد کنان دختر حاکم بود . نانواها با هم شور کرده بودند ، و نان سنگکی پخته بودند که نظیرش را تا ...