دانلود کتاب یکشنبه ی خونین ۹ ژانویه اثر سلیمان ثانی آخوندف

  • 2 سال پیش
  • 1175 بازديد

غروب روز هشتم ژانویه ۱۹۰۵ ، زن کارگری در حالیکه ، در یکی از کوچه های جزیره و اسیلیفسکی با برف و سرمای جانسوز و ...