دانلود کتاب آخرین روزهای لطفعلی خان زند اثر سر هارفورد جونز

  • 2 سال پیش
  • 1423 بازديد

سر هارفورد جونز (۱۸۴۷-۱۷۶۴م.) اولین وزیر مختاری بود که از جانب وزارت امور خارجه انگلستان به ایران، به دربار فتحعلیشاه، فرستاده شد و چهار سال ...