دانلود کتاب اسطرلاب یا شمارشگر نجومی اثر سرفراز غزنی

  • 12 ماه پیش
  • 304 بازديد

هرجامعه شکوفا و پیشرو در ضمن دستیابی به دانش های نوونشر و گسترش آن، باید به بررسی کارهای گذشتگان هم توجه داشته باشد، زیرا امروز ...