دانلود کتاب زروان یا معمّای زرتشتی گری اثر دکتر تیمور قادری

  • 11 ماه پیش
  • 200 بازديد

از زمان گزارش پلوتارخ در باب کیش زروان نزدیک به دو هزاره می گذرد. این نگرش از تأثیرات اساطیر بین النهرینی و بومیان نجد ایران ...