دانلود کتاب منازعه با دین اثر ریچارد داوکینز

  • 2 ماه پیش
  • 51 بازديد

فراد مذهبی هنگام مقابله با علم به سه دسته تقسیم می شوند. من می خواهم آنها را با عناوین "نفهمها، "عالم نماها و "بحث نپذیر"ها لقب ...