دانلود کتاب وقف نامه ربع رشیدی اثر رشیدالدین فضل الله بن ابی الخیر بن عالی الهمدانی

  • 2 سال پیش
  • 747 بازديد

پس از اینکه انجمن آثار ملی نسخه خطی وقفنامه ربع رشیدی را به موسوم به «الوقفیه الرشیدیه بخط الواقف فی بیان شرایط امور الوقف والمصارف، ...