دانلود کتاب نیچه و مکتب پست مدرن اثر دیو رابینسون

  • 3 ماه پیش
  • 66 بازديد

حیات نیچه هنگامی که به اثر اصلی شوپهناور به نام جهان به منزله خواست و اندیشه (۱۸۱۸) دست پیدا کرد، دچار تحولی اساسی شد. این ...