دانلود کتاب تاریخ سیاسی و نظامی دودمان غوری اثر دکتر مهدی روشن ضمیر

  • 6 ماه پیش
  • 135 بازديد

کتاب حاضر به منظور شناساندن تاریخ و سرگذشت دودمان غوری شنسبی و ویژگیهای سیاسی و نظامی آن خاندان نوشته شده است . این دودمان گرچه ...