دانلود کتاب تاریخ سیاسی و نظامی دودمان غوری اثر دکتر مهدی روشن ضمیر

  • 11 ماه پیش
  • 185 بازديد

کتاب حاضر به منظور شناساندن تاریخ و سرگذشت دودمان غوری شنسبی و ویژگیهای سیاسی و نظامی آن خاندان نوشته شده است . این دودمان گرچه ...