دانلود کتاب همستاری در گاتها و مثنوی مولوی اثر دکتر حسین وحیدی

  • 3 ماه پیش
  • 51 بازديد

گاتها سروده اشوزرتشت پیام آور بزرگ ایرانی در بردارنده فرزانس ژرف و گرانبهایی درباره هستی و زندگی و راه رستگاری آدمی است . این فرزان ...