دانلود کتاب آتشکده آذرگشسب اثر دکتر حسن انوری

  • 5 ماه پیش
  • 186 بازديد

من بارها تخت سلیمان، ویرانه هایی را که در جنوب آذربایجان قراردارد، در روزگار کودکی دیده بودم . دیدار مجددی که در تابستان سال ۱۳۳۸- ...