دانلود کتاب فناء و بقاء اثر دکتر جواد نوربخش

  • 3 سال پیش
  • 885 بازديد

فناء در لغت به معنی نابودی است و در اصطلاح صوفیان فغا عبارت است از نابودی اوصاف بشری و تبدیل آنها به صفات الهی است ...