دانلود کتاب الواح سومری اثر ساموئل کریمر

  • 1 سال پیش
  • 565 بازديد

الواح سومری پژوهشی ارزنده از ساموئل کریمر می‌باشد. کتاب الواح سومری شامل بیست و پنج مقاله درباره بیست و پنج لوح سومری است. ترجمه الواح ...