دانلود کتاب الواح سومری اثر ساموئل کریمر

  • 7 ماه پیش
  • 421 بازديد

الواح سومری پژوهشی ارزنده از ساموئل کریمر می‌باشد. کتاب الواح سومری شامل بیست و پنج مقاله درباره بیست و پنج لوح سومری است. ترجمه الواح ...