دانلود کتاب وضع مالی شاهنشاهی پارت اثر خانم ملک زاده بیاتی

  • 4 ماه پیش
  • 69 بازديد

از سازمان اقتصادی و مالی پارتیان اطلاعات کافی و کاملی آن چنان که لازمه پنج قرن دوران شاهنشاهی این سلسله می باشد در دست نیست ...