دانلود کتاب قصه های هزار و یک شب جلد دوم اثر حمید عاملی

  • 3 سال پیش
  • 2463 بازديد

چون هجدهمین شب قصه گویی شهرزاد، برای سلطان شهربازی با تمام شدن داستان سه خاتون بغدادی به پایان رسید، شهرزاد قصه گو نوزدهمین شب قصه ...