دانلود کتاب پیوند موسیقی و شعر اثر حسینعلی ملاح

  • 11 ماه پیش
  • 319 بازديد

در این کتاب، از پیوند دو هنر مصوت، یعنی موسیقی و شعر سخن رفته است. دوهنری که در بسیاری از ویژه گیها همانند هستند، و ...